ÚVODEM

 průběhu života si především v rodině vzájemně poskytujeme čas a pozornost. Spoluvytváříme prostředí a řešení situací, v nichž žijeme. Pečujeme o rodinu a její členy v obtížných životních situacích, v nemoci a ve stáří.

Péče, pomoc a podpora má být poskytnuta včas a v dostatečném rozsahu, aby opravdu přinášela všem členům rodiny prospěch. Abychom to zvládli, musíme si častokrát klást těžké otázky.

„Jsme, jako rodiny či jednotlivci, objektivně schopni věnovat dostatek pozornosti a času těm členům rodiny, kteří potřebují pomoc?“  

„Jsme schopni včas a cíleně nalézat řešení tak, aby žádný z členů rodiny zbytečně nestrádal?“


MŮJ PŘÍSTUP A PROČ TO DĚLÁM

celém svém profesním životě se zaměřuji na problematiku péče a služeb pro lidi, kteří nejsou samostatně schopni plně uspokojovat své životní potřeby z důvodu věku a zdraví. Setkal jsem se s řadou systémů, metod, postupů či nápadů, které převážně v dobré víře směřují k cíli zajistit maximum potřeb pro maximum lidí a tudíž se ani nemohou vypořádat s originalitou každého z nás.

Ovšem mé poznání a zkušenosti mě jednoznačně utvrdily v tom, že je nezbytné vyvinout v každém jednotlivém případě maximum úsilí, aby byly osobně poznány potřeby člověka a způsob jeho dosavadního života. Jedině tak lze nalézt řešení, které je ušito na míru a přináší uspokojení jak jednotlivci tak jeho blízkým.

Věnuji se osobně rodině a konkrétním potřebám jejich členů v oblasti zajištění a zprostředkování péče a nabízím pomoc s postupem, který rodině nejvíce vyhovuje.


SLUŽBY A JAK TO DĚLÁM

Poradenství a konzultace:

 • Komplexní rozbor situace v oblasti potřeb a možností péče
 • Návrh řešení efektivního zajištění péče
 • Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště, a to jak v oblasti péče, tak i v oblasti podpory pečující rodiny
 • Zprostředkování péče
 • Veškeré služby poskytuji také v rámci korporátního servisu, jak z hlediska individuálního poradenství zaměstnancům tak v oblasti systémových opatření

Způsob práce:

 • Osobní kontakt v místě, které určíte; běžně v Praze a Středočeském kraji (další regiony možné po domluvě)
 • Představení charakteru a možných výstupů mých služeb buď osobně, nebo v dohodnutém způsobu komunikace
 • Na základě rozhovorů se zainteresovanými členy rodiny, na základě prostudování poskytnutých podkladů a poznání prostředí a vztahů, ve kterých rodina žije, provedu rozbor situace a předložím návrhy řešení
 • Se zainteresovanými členy rodiny společně vybereme cíle a postupy
 • Na základě zmocnění vybrané kroky realizuji samostatně
 • Úhrada za mé služby je odvozena od společně dohodnutých cílů řešení, úvodní konzultace je v ceně 1 000,- Kč
V rozboru situace vždy postupuji v souladu se zadáním rodiny, tj. zaměřuji se na cílové řešení, které se samozřejmě může týkat dílčího problému (například poradenství a či vyřízení žádosti o kompenzační pomůcku), nebo celostně z hlediska uspokojení komplexu potřeb člena rodiny, který vyžaduje péči.

O MNĚ

Jsem absolventem katedry sociální práce FF UK. V průběhu studia a v profesním životě jsem se vždy věnoval především problematice sociálních a zdravotně sociálních služeb.

Od roku 1996 do roku 2013 jsem působil v oblasti veřejné správy. Podílel jsem se na tvorbě zákona o sociálních službách a dalších souvisejících předpisů a především na jejich uvedení do praxe. Systém zdravotně sociálních služeb jsem prezentoval v řadě domácích i zahraničních institucí, působil jsem v orgánech EU a byl členem dozorčí rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

V letech 2013 až 2015 jsem vedl start jedinečného soukromého projektu péče o seniory v ČR, kde jsme společně s kolegy aplikovali nejlepší domácí i zahraniční zkušenosti.

Jsem předsedou Komise pro sociální politiku a zdravotnictví významné městské části v Praze.

 

KONTAKT


Martin Žárský

V Zahrádkách 1952/50, 130 00, Praha 3 - Žižkov

IČO: 04834623

Kontaktujte mě přímo:

Tel: +420 728 047 949

E-mail: info@martin-zarsky.cz

Nebo mi prosím zašlete dotaz:


 

  * Takto označená pole jsou povinná


  Případně mi zanechte Vaše telefonní číslo nebo e-mail – ozvu se Vám: